Webbprogram     
StartsidanWebbprogramBöckerPriserKontakta ossLogga in
Du kan använda våra program "online" här på vår webbplats. För att köra webbprogrammen behöver du ett abonnemang för att kunna logga in. I detta ingår följande:

Läspärlor som är en serie Läs- och Lär-program och består av:

Rosa, Blå och Gröna Böckerna ingår som onlineböcker i abonnemanget för webbprogram. Finns även i en tryckt upplaga som kan beställas separat.

Mattepärlan som lär ut matematik på ett mycket enkelt och konkret sätt.


Rosa Programmet
Rosa Programmet är ett Läs- & Lär-program som är
 • Ljudenligt!
 • Pedagogiskt!
 • Positivt!

Exempel från Rosa Programmet

Programmet är tänkt att stimulera och utveckla de yngre barnen för fortsatt läsintresse. Det unika med Rosa Programmet är att det är fonetiskt (ljudenligt), vilket gör att barnet själv kan ljuda ut varje bokstav och bilda ord. Barnet ska uppleva läsning som något positivt, och därför finns inga tävlingsmoment inlagda.

Rosa Programmet består av sex delar:

 1. Tangentbordsträning där barnet lär sig att koppla små och stora bokstäver. Möjlighet att spela upp ljud med bokstävernas uttal.
 2. Barnet ska para ihop rätt ord till rätt bild.
 3. Barnet stavar till ett ord, illustrerat av en bild.
 4. Barnet läser en text och kopplar den till rätt bild.
 5. Ett ord är utelämnat i en text och barnet ska komma på ordet och stava till det.
 6. Rimma till en bild.

Blå Programmet
Blå Programmet är ett Läs- & Lär-program som är
 • Icke Ljudenligt!
 • Pedagogiskt!
 • Positivt!
 • Fristående fortsättning på Rosa Programmet!

Exempel från Blå Programmet

I Blå Programmet varvas både ljudenliga och icke ljudenliga ord, vilket gör att det främst vänder sig till de barn som "knäckt läskoden" och redan tidigare lärt sig ljuda ut och förstå ljudenliga ord. Detta övas i det Rosa Programmet. Programmen syftar till att på ett positivt och roligt sätt stimulera barnet till fortsatt intresse för läsning.

Blå Programmet består av nio delar:

 1. Tangentbordsträning där barnet lär sig att koppla små och stora bokstäver. Möjlighet att spela upp ljud med bokstävernas uttal.
 2. Barnet ska para ihop rätt ord till rätt bild.
 3. Barnet stavar till ett ord, illustrerat av en bild.
 4. Barnet läser en text och kopplar den till rätt bild.
 5. Ett ord är utelämnat i en text och barnet ska komma på ordet och stava till det.
 6. Rimma till en bild.
 7. Barnet ska sätta ihop två ord så att det blir ett nytt, sammansatt ord.
 8. Synonymer. Vilka ord betyder samma sak?
 9. Vilka ord är varandras motsats?
Gröna Programmet
Gröna Programmet är ett Läs- & Lär-program som är
 • Ljudstridigt!
 • Pedagogiskt!
 • Positivt!
 • Fristående fortsättning på Blå Programmet!

Exempel från övning 10 i Gröna Programmet

I Gröna Programmet tränas ljudstridig stavning. De ljudstridigheter som behandlas är ck-, ng-, j-, tj- och sj-ljudet med dess olika stavningar. Man kan även lyssna på hur ljuden låter om datorn har ett ljudkort installerat. I programmet kan man välja om man vill isolera ett ljud eller om man vill jobba med flera ljud samtidigt. Det går även att påverka vilka ord, meningar och bilder som ska finnas med i övningarna.

Gröna Programmet består av tolv delar:

 1. Lösa bokstäver. Barnet lär sig särskilja den ljudstridiga stavningen i ordet.
 2. Barnet ska para ihop rätt ord till rätt bild.
 3. Barnet stavar till ett ord, illustrerat av en bild.
 4. Barnet läser en text och kopplar den till rätt bild.
 5. Ett ord är utelämnat i en text och barnet ska komma på ordet och stava till det.
 6. Memory. Barnet ska bilda par genom att koppla bild och ord.
 7. Sammansatta ord. Barnet ska sätta ihop två ord så att det blir ett nytt, sammansatt ord
 8. Synonymer. Vilka ord betyder samma sak?
 9. Vilka ord är varandras motsats?
 10. Berättelser. En bild visas med tillhörande text där tre ord är utelämnade. Barnet ska fylla i de saknade orden.
 11. Frågor. Övning i läsförståelse.
 12. Blandade ljudstridigheter.
Gula Programmet
Gula Programmet är ett grammatikprogram som är
 • Pedagogiskt!
 • Positivt!
 • Bygger vidare på Rosa, Blå och Gröna Programmet!

Exempel övning 9, Gröna delen i Gula Programmet

Gula Programmet består av tre delar

 1. Rosa delen med ljudenliga ord
 2. Blå delen med icke ljudenliga ord
 3. Gröna delen med ljudstridiga ord

och har samma uppdelning av ord som i Rosa, Blå och Gröna Programmen, och kan används som komplement med ett eller flera av dessa

Gula Programmet vill ge barnen en första introduktion till grammatik. Övningarna är graderade på ett lättförståeligt sätt som gör att barnet får en undermedveten kunskap som gör senare studier av regler och definitioner enklare.

Rosa delen

 1. Substantiv skrivna på svarta kort. Barnen parar ihop ord och bild.
 2. Adjektiv skrivna på blå kort. Orden läggs till substantiven.
 3. Artikeln (en/ett) skrivna på grå kort. Orden läggs till adjektiven.

Blå delen

 1. Substantiv skrivna på svarta kort. Barnen parar ihop ord och bild.
 2. Adjektiv skrivna på blå kort. Orden läggs till substantiven.
 3. Artikeln (en/ett) skrivna på grå kort. Orden läggs till adjektiven.
 4. Verb-händelser. Verbet som saknas på bilden fylls i.
 5. Verb skrivna på röda kort. Texten utökas med verbet.
 6. Singular-plural övning.

Gröna delen

 1. Substantiv skrivna på svarta kort. Barnen parar ihop ord och bild.
 2. Adjektiv skrivna på blå kort. Orden läggs till substantiven.
 3. Artikeln (en/ett) skrivna på grå kort. Orden läggs till adjektiven.
 4. Verb skrivna på röda kort. Texten utökas med verbet.
 5. Singular-plural övning.
 6. Substantiv-adjektivlek. Övning där barnet ska finna rätt adjektiv till rätt substantiv.
 7. Adverb skrivna på orange kort.
 8. Verb-adverblek. Övning där barnet ska finna passande adverb till verbet.
 9. Prepositioner skrivna på gröna kort.
 10. Satsdelar. Barnet ska bestämma ordklassen för orden i en mening.
Mattepärlan

Matematikprogrammet som är

 • Pedagogiskt!
 • Tydligt!
 • Lockande!

Programmet är inspirerat av Montessoripedagogiken och lär ut matematik på ett mycket enkelt och konkret sätt. Innehåller 54 övningar, flera med varianter, som bygger på varandra med stegvis ökad svårighetsgrad. Programmet vill lägga grunden för en mera insiktsfull medvetenhet om siffror och dess förhållande, samt ge barnet en positiv syn på matematik.
Programmet har en bred åldersnivå och lämpar sig för barn i förskolan och vidare upp genom hela lågstadiet.

De olika avdelningar som finns i Mattepärlan är:
 1. 0 - 10
 2. decimalsystemet
 3. 11 - 19
 4. 10 - 90
 5. 11 - 99
 6. addition
 7. subtraktion
 8. multiplikation
 9. division
Varje avdelning har mellan 3 och 8 övningar.
Vill du veta mer om Mattepärlan? Passa då på att prova vår demo.

Lite teknisk information
Inga nedladdningar eller installationer behöver göras, med undantag för Mattepärlan som kräver Silverlight som är ett insticksprogram från Microsoft som är gratis att ladda hem. Silverlight finns redan förladdat i många Windows-installationer.

Några ord om surfplattor. Våra webbprogram är designade för att köra på en dator med webbläsare men Läspärlor samt Rosa, Blå och Gröna Böckerna fungerar också att köra från en surfplatta. Det som är avgörande för upplevelsen är storleken på skärmen, ju mindre skärm desto mer scrollande och zoomande blir det. Vi har även förbättrat hur ljud spelas upp i övningarna men det kan skilja lite på hur olika webbläsare hanterar detta. Prova gärna vår demo för att se om det fungerar i just din surfplatta. Om du märker något problem så prova gärna med en annan webbläsare, t.ex. Firefox eller Google Chrome. Mattepärlan fungerar i dagsläget tyvärr inte i surfplattor eftersom Silverlight varken stöds av Android eller iOS enheter.Följ oss på Facebook!
Vi stödjer kampen mot narkotika och mobbning i skolorna
© 2019 Sund Media       Integritetspolicy